Podrobné informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů děláme vše proto, abyste se u nás cítili bezpečně. V tomto dokumentu naleznete všechny potřebné informace o tom, jak chráníme vaše soukromí. Naleznete zde informace jaké údaje od Vás získáváme, jak je používáme, s kým je sdílíme, jak můžete zpracování kontrolovat, o opatřeních, kterými vaše údaje chráníme a také o právech, která v souvislosti se zpracováním máte.

 

1. Provozovatel internetového obchodu www.salonevamaria.com je:

EvaMária s.r.o.
Dvorníky 20
920 56 Dvorníky
Slovensko

IČO: 48038857

Provozovatel získává osobní údaje pomocí registračního formuláře, umístěného na stránce www.salonevamaria.com.

 

2. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

V první řadě zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom řádně vybavili a doručili vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoli problémy, díky Vašim osobním údajům víme, jak se na Vás můžeme obrátit.

Pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovat Vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).

Díky osobním údajům, které nám poskytnete v uživatelském profilu, se Vám zpřístupní řada užitečných funkcí (např. historie objednávek). Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoli změnit, a to s výjimkou e-mailové adresy, která slouží pro přístup k vašemu uživatelskému účtu.

E-mailová obchodní sdělení vám zasíláme na základě vašeho souhlasu. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit tím, že si upravíte nastavení svého uživatelského profilu. Tím nám poskytnete také jejich osobní údaje.

Marketingové hovory provádíme za účelem nabídky našeho zboží a služeb as tím související marketingové komunikace. Právním titulem pro zpracování vašeho těl. čísla je buď váš souhlas, nebo náš oprávněný zájem na konvenčním přímém marketingu. Proti tomuto zpracování můžete namítat.

V některých případech může být výherce soutěže vyfocen, popř. natočen, a to zejména z důvodu zvýšení transparentnosti našich marketingových soutěží. Toto zpracování osobních údajů provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zvýšení věrohodnosti marketingových soutěží v očích ostatních soutěžících a ve zvýšení atraktivity těchto soutěží. Proti tomuto zpracování můžete namítat.

Pomocí historie vašich objednávek a chování na webu dokážeme nabídnout relevantnější nabídky dalšího zboží. příslušenství k zakoupeným produktům. Na určitých místech tedy zobrazujeme takové produkty, které jsou přímo pro vás a odpovídají vašim potřebám a zájmům. K optimalizaci prvků na webu můžeme využívat také nástroje pro testování různých variant (tzv. A/B testování), Google Analytics, Facebook Analytics a pod.

Poté, co u nás nakoupíte zboží nebo služby, můžete být požádáni o jejich ohodnocení. Hodnocení lze provést i z vlastní iniciativy.

Vaše osobní údaje můžeme také zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků. Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat iz důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci az dalších obdobných důvodů.

Osobní údaje zpracováváme na právních podkladech - Plnění a uzavření smlouvy, Oprávněné zájmy a Souhlas.

Účel zpracování osobních údajů:
- Vystavení daňového dokladu - faktury, ve smyslu zákona 222/2004 Z.z. o dani z přidané hodnoty, § 71 ods. 2 písm. b).
- Doručení zboží a identifikace zákazníka před předáním předem zaplaceného zboží.
- Potvrzení objednávky, platby za zboží, dodání objednaného zboží - telefonicky a prostřednictvím elektronické pošty.
- Evidence zákazníků pro účely vedení jejich uživatelských účtů na stránce www.salonevamaria.com
- Evidence zákaznických objednávek pro řešení případných reklamací.
- Zasílání informačních elektronických zpráv.

 

3. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete. Když používáte naše služby, shromažďujeme různé typy údajů. Sledujeme, jaké produkty si prohlížíte na našem webu az jakého zařízení, co z našich nabídek vás zaujalo a odvozujeme z toho další údaje o vás, abychom vám zobrazili nabídky na mieru a v budoucnu mohli náš web dále zlepšovat. Pokud si u nás objednáte zboží či služby, potřebujete od vás údaje, které jsou v objednávkovém procesu označeny jako povinné (jedná se především o vaše jméno a příjmení, doručovací adresu a mobil). Ty údaje potřebujete, abychom Vám mohli zboží správně doručit. Pro účely prodeje zboží či služeb potřebujete také vaši e-mailovou adresu, na kterou vám zašleme potvrzení objednávky, které zároveň slouží jako potvrzení uzavřené kupní smlouvy a každou změnu stavu objednávky.

Při objednání zboží nebo služeb můžete vyplnit i nepovinné údaje. Ty nám pomáhají k lepšímu a efektivnějšímu splnění uzavřené smlouvy. Nepovinné údaje nám poskytujete dobrovolně. Pokud nám poskytujete osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů. Může se např. stát, že si u nás zboží zakoupíte Vy, ale nechcete ho vyzvednout. Ve svém uživatelském profilu můžete vymezit pověřené osoby, které jsou za vás oprávněné například. přebírat zboží.

Pokud se obrátíte na naši zákaznickou linku nebo nám napíšete zprávu, budeme vaše osobní údaje uvedené v této komunikaci také zpracovávat.

Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace. IP adresa, datum a čas přístupu na naši webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tzn. Např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizovány, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tzn. konkrétní osobě. Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje nebo prostřednictvím některé z našich mobilních aplikací, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu, případné záznamy o selhání aplikace apod.). Automaticky zpracováváme také cookies.

Seznam zpracovávaných osobních údajů:

 • - Fakturační údaje
  • - Jméno a příjmení / Obchodní název*
  • - Adresa trvalého bydliště / sídla*
  • - IČO*, DIČ*
 • - Údaje pro doručení
  • - Jméno a příjmení příjemce
  • - Adresa doručení
  • - Telefonní číslo příjemce
 • - Kontaktní údaje
  • - Jméno kontaktní osoby*
  • - Telefonní číslo – pro potřeby potvrzení objednávky, přijetí platby, komunikaci se zákazníkem.
  • - Adresa elektronické pošty - pro potřeby zaslání potvrzení objednávky, nouzový komunikační prostředek pokud zákazník není dostupný na uvedeném telefonním čísle.
 • - Údaje o Vašich objednávkách – pro potřeby jejich vyřízení a řešení případných reklamací.

*) Pouze pro registrace firem

 

4. Nutnost poskytnutí osobních údajů

Provozovatel získává pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění závazků, které od něj zákazník objednáním zboží očekává. Bez těchto údajů nebude možné zpracovat přijatou objednávku. Z tohoto důvodu je zákazník povinen vyplnit všechny požadované údaje při realizaci objednávky.

 

5. Třetí strany, kterým budou údaje poskytnuty

Osobní údaje neposkytujeme žádným společnostem spravujícím databáze osobních údajů, ani žádným jiným třetím stranám, kromě rozsahu potřebného pro doručení zboží:

 • - Rozsah poskytovaných údajů: Jméno a adresa příjemce, adresa doručení, telefonní číslo příjemce, celková cena objednávky v případě platby na dobírku.

Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn je zpracovávat pouze za účelem doručení zboží a poté osobní údaje neprodleně smazat.

V případě rozesílání obchodních sdělení (např. e-mailem či prostřednictvím SMS zprávy) nebo telemarketingu můžeme k rozesílce či telefonním hovorům využít třetí subjekt. Tento subjekt je vázán povinností mlčenlivosti a vaše osobní údaje nesmí použít k žádnému dalšímu účelu. V případě vymáhání našich práv mohou být vaše osobní údaje předány třetímu subjektu (např. advokátovi). Pokud nám právní řád, nebo orgán státní moci (např. PZ SR), uloží povinnost, abychom mu předali Vaše osobní údaje, musíme tak učinit.

 

6. Zveřejnění údajů

Získané údaje v žádném případě nezveřejňujeme.

 

7. Práva a povinnosti zúčastněné osoby

 • - Zákazník je povinen uvést pouze úplné a pravdivé údaje.
 • - Zákazník se zavazuje, že v případě změny své údaje zaktualizuje a to nejpozději před zrealizováním první objednávky následující po vzniku změny.
 • - Zákazník se zavazuje, že poskytne-li osobní údaje třetí osoby jako údaje pro doručení (jméno, příjmení, telefonní číslo), činí tak pouze s jejím souhlasem a dotčená osoba je obeznámena s postupy, právy a povinnostmi, které jsou uvedeny na této stránce.
 • - Dotčená osoba má právo na základě písemné žádosti (dopis, elektronická pošta) od provozovatele vyžadovat:
  • - Informace o stavu zpracování svých osobních údajů.
  • - Informace o zdroji, ze kterého získal její osobní údaje.
  • - Odpis jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování.
  • - Opravu jejích nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování.
  • - Likvidaci jejích osobních údajů.
  • - Úpravu osobních údajů může dotyčná osoba realizovat vlastnoručně v menu Přihlášení, které se nachází na levé straně obchodu po přihlášení zákazníka.
  • - Všechny oprávněné požadavky dotyčné osoby budou splněny a dotyčná osoba bude o tom informována do 30 dnů od jejich přijetí.

 

8. Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou Vaše osobní všeobecně zpracovávány po dobu 7 let, nebo do odvolání takového souhlasu. V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních zpráv, tak vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 7 let, popř. do doby vyslovení vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním. Tento nesouhlas můžete snadno vyjádřit tím, že si upravíte nastavení svého uživatelského profilu. Osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať už tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů, musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas na dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po dobu využívání našich služeb a dále obvykle 5 let po jejich zrušení. Následně jsou obvykle ukládány přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byl uživatelský účet zrušen či údaje tvořící součást provozních záloh.

Kamerové záznamy standardně ukládáme po dobu 14 dnů. Když však v monitorovaném prostoru dojde k protiprávnímu jednání, můžeme kontaktovat policii a předmětné záznamy příslušnému orgánu (policie, soud apod.) předat. V takovém případě nejsou záznamy po 14-ti dnech mazány, ale z důkazních důvodů je uchováváme do pravomocného skončení věci.

 

9. Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu. Veľmi nám záleží na ochrane Vašich osobných údajov. Preto nielen kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne zdokonaľujeme. Všetka komunikácia medzi vaším zariadením a našimi webovými servermi je šifrovaná. Prihlasovacie údaje sú zahashované a všetky vaše dáta sú uložené len na serveroch v zabezpečených dátových centrách s obmedzeným, starostlivo kontrolovaným a auditovaným prístupom.

 

10. Osobní údaje osob mladších 16 let

Náš internetový obchod není určen pro děti mladší 16 let. Osoba mladší 16 let může náš internetový obchod používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce (rodič nebo poručník).

 

11. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Ve vztahu ke svým osobním údajům máte několik práv. Jedná se o právo na přístup, opravu, vymazání, omezení zpracování, přenositelnost, vznesení námitky a podání stížnosti.

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, i Vy máte při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kdy vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je kromě nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu „Ochrana osobních údajů zákazníků“. Pokud si však nejste jisti, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou nebo nejsou z naší strany zpracovávány, a je-li tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajem. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem.

Právo na opravu

Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

- Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali
- odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat
- využijete svého práva namítat proti zpracování (viz níže část Právo namítat vůči zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my zjistíme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo
- domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž nepovoluje, pokud zpracování vašich osobních údajů je nadále nutné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon nebo obranu našich právních nároků (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?).

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na vymazání využít práva na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však ne navždy (jako v případě práva na vymazání), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

- popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné
- Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli)
- vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obranu svých právních nároků, nebo vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo namítat proti zpracování. Po dobu, po kterou zjišťujeme, zda je Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás veškeré Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sami poskytli, a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

Právo namítat proti zpracování

Máte právo namítat proti zpracování osobních údajů, ke kterému dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?). Pokud jde o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, nebudeme-li mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného Kontrolního úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat na Úřad pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Budeme však rádi, budete-li přešlapy řešit nejprve s námi. Vždy nás můžete kdykoli kontaktovat.

Naše elektronická poštovní adresa: reklamace@salonevamaria.com

yto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.1.2023, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.salonevamaria.com

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Nebo Reset password