Milí zákazníci, prodáváme kvalitní značkové produkty, pokud se přesto stane, že je potřeba zboží reklamovat, přečtěte si prosím níže uvedené informace, které slouží také jako reklamační postup.

Na produkty poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží a záruka se vztahuje na vady zboží, které se projeví v záruční lhůtě. Záruku nebudeme moci uznat v těchto případech:

- pokud jste produkt používali k jinému než určenému účelu
- pokud jste jakkoli zasáhli do struktury výrobku
- pokud se snížila kvalita produktu ne běžným opotřebením
- pokud jste provedli údržbu v rozporu s návodem
- pokud jste zanedbali péči o produkt
- pokud se produkt poškodil neopatrnou manipulací

 

Při reklamaci dbejte na tyto skutečnosti:

- vady musí být uplatněny u prodávajícího bez zbytečného odkladu dle § 599 zákona 40/1964 Sb. ve znění zákona č. 285/2009 Sb.,
- záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním podle § 619 zákona 40/1964 Sb. ve znění zákona č. 285/2009 Sb.,
- reklamované zboží nesmí být silně znečištěné, plesnivé, mokré, silně zapáchající a to podle dikce zákona č.258/2000 O ochraně veřejného zdraví. Takové zboží nebude bráno do reklamačního řízení,
- za reklamaci se nepovažují mechanické zásahy do zboží,
- údržba zboží musí probíhat v souladu se štítkem na daném produktu (čistící, žehlicí a sušící postupy nebo zákazy).

 

Reklamace poškozeného balíku

Zboží pečlivě balíme, aby se k vám dostalo v pořádku. Nedokážeme však ovlivnit teoreticky možné problémy během přepravy. Proto při přebírání prosím věnujte zvýšenou pozornost zejména na:

  • - zjevně poškozený obal/krabice
  • - mokrý obal/krabice
  • - otevřený nebo přelepený balík

Balíček si ihned řádně zkontrolujte před přepravcem. Pokud je zboží poškozeno a z poškození vyplývá, že bylo zboží poškozeno během přepravy, nepřeberte je, je třeba jej reklamovat přímo u přepravce a bez zbytečného odkladu nás o tom informujte.

 

Reklamace poškozeného produktu

Pokud se náhodou stane, že Vám přijde poškozený produkt nebo během používání se projeví nějaká vada, informujte nás o této skutečnosti co nejdříve. Čím dříve budete produkt reklamovat, tím dříve reklamaci vyřídíme.

 

Doporučený reklamační postup

- Na eshopu v objednávce zadejte požadavek na reklamaci produktu. Pokud nevíte jak na to, napište nám.
- na eshopu nebo ve formuláři důkladně popište vadu produktu
- produkt spolu s vyplněným reklamačním formulářem zašlete kurýrní společností bez dobírky na adresu: EvaMária s.r.o., M.R.Štefánika 9, 926 01 Sereď, Slovensko - náklady spojené se zasláním zboží zpět hradíte Vy
- doporučujeme použít kteroukoli kurýrní společnost nebo Zásílkovnu (Packetu) - výdejní místo Azetko B1 Sereď, M. R. Štefánika 4393/29, 926 01. Sereď, Slovensko.
- neposílejte zboží poštou jako dopis, takový balík nám nebude doručen
- o obdržení vráceného nebo reklamovaného zboží Vás budeme informovat prostřednictvím emailu
- o vyřízení reklamace rozhoduje prodávající (čili my)
- maximálně do 30-ti dnů od obdržení reklamovaného zboží Vás budeme informovat o způsobu vyřízení reklamace prostřednictvím emailu.

Místo vyřízení reklamace

Reklamace se vyřizují v obchodních prostorách online obchodu Salonevamaria.com.

 

Doklady potrebné pri reklamácii

Kupující je povinen při vzdálené reklamaci spolu se zbožím zaslat také kopii faktury/bloku s reklamačním formulářem.

Kupující je povinen při osobní reklamaci spolu se zbožím přinést také fakturu/nákupní blok.

 

Popis závady

Je třeba, aby závada byla popsána podrobně. Jinak dochází ke zdržení vyřízení reklamace.

 

Doba vyřizování reklamace

Doba reklamace je Max. 30 dní od potvrzení závady reklamačním pracovníkem, že se jedná o reklamační závadu. V případě nedodržení tohoto termínu se postupuje dle dohody se zákazníkem.
 

Zaslání reklamovaného zboží zákazníkovi

O výsledku reklamace budete informováni bezprostředně po ukončení reklamačního řízení e-mailem a spolu se zbožím Vám bude doručen reklamační protokol. Náklady na dopravu zboží zpět k zákazníkovi z reklamace hradí prodávající neboli my. Pokud si zákazník přeje reklamované zboží vyzvednout v některé z prodejen osobně, je třeba o tom prodejce informovat v reklamačním protokolu nebo e-mailem na info@salonevamaria[tečka]com. Zákazník od ukončení reklamačního řízení má 30 dní na převzetí vyreklamovaného zboží. Po uplynutí této doby má prodejce nárok naložit se zbožím dle vlastní vůle.
 

Záruční doba

a. Záruka se vztahuje pouze na funkční vady způsobené při šití / výrobě zboží. Reklamace se řeší ve smyslu § 4

b. Délka záruky v měsících je uvedena na dodacím listu. Není-li pro dané zboží určena záruční doba, platí záruka 24 měsíců.

c. Záruční doba začíná platit dnem vystavení daňového dokladu, v případě výměny za jiný výrobek záruční doba pokračuje dále a prodlužuje se o dobu, kdy bylo zboží v reklamaci.
 

Záruka se nevztahuje na následující případy:

- reklamování zboží bez dokladu o koupi
- reklamování parametrů, které výrobce nezaručuje
- poškození způsobené zákazníkem, neodborná manipulace se zbožím
- používání v nevhodných podmínkách
- poškození zboží během přepravy zboží
- oprava, úprava nebo pokus o opravu zákazníkem
- záruka se nevztahuje na vadu, kvůli které byla sjednána nižší cena

 

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Nebo Reset password